Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN DRAADLOZE ALARMSYSTEMEN EN CAMERABEVEILIGING

Heeft u vragen? Bel +31 (0)6 20 43 81 64, of mail ons op info.tsp-beveiliging.nl of ga naar www.tsp-beveiliging.nl. Uw contractpartij is Total Security Products, gevestigd te Waalre, KvK 57560153

A. Algemene afspraken

1. Wat bedoelen wij met…?
Contractvoorwaarden: dit is het document dat u nu leest. Hierin staan A. Algemene afspraken, B. Betaalregels en C. Productregels.
Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het product of dienstverlening. De overeenkomst bestaat uit de opdrachtbevestiging of de door u getekende of aanvaarde offerte en de contractvoorwaarden. De overeenkomst kan zijn voor koop, huur, abonnement, een eenmalig afgesproken activiteit of een combinatie hiervan.
Opdrachtbevestiging: dit is het document waarop staat wat wij met elkaar hebben afgesproken over het product en of de dienst. Ook staan hierop uw gegevens vermeld. De opdrachtbevestiging is onderdeel van de overeenkomst.
U: de persoon of organisatie waarmee Total Security Products de overeenkomst is aangegaan. Dit kan een overeenkomst zijn tot het leveren van een product of een dienst. Op de opdrachtbevestiging staat welk soort overeenkomst wij met u zijn aangegaan. U kan daarbij de huurder, koper, opdrachtgever of een combinatie hiervan zijn.
Abonnementhouder: dat bent u, als u een abonnement bij ons heeft afgesloten.

2. Wie zijn wij?
Wij zijn Total Security Products. Total Security Products voorziet u van techniek die bij u past. U kunt er altijd op rekenen dat die techniek goed blijft functioneren, dankzij regelmatig en betrouwbaar onderhoud. Zodat de techniek precies doet wat u wilt.

3. Welke regels gelden er?

 • De afspraken die in de opdrachtbevestiging staan.
 • De afspraken die in deze contractvoorwaarden staan.
  Alle afspraken samen vormen de overeenkomst. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  De rechten en plichten uit deze overeenkomst mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken uit deze overeenkomst nakomt. U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Kunnen wij de regels veranderen?

 • Wij mogen de prijzen en de afspraken van de overeenkomst veranderen. Als wij dat doen, sturen wij u hierover altijd vooraf een brief of e-mail. Veranderen wij de prijzen binnen drie maanden na de start van de overeenkomst? Dan mag u direct de overeenkomst stoppen.
 • In bijzondere gevallen kunnen wij andere afspraken met u maken. Als wij dat doen, laten wij u dat van tevoren per brief of e-mail weten.
 • Bij gebeurtenissen die niet in deze voorwaarden worden beschreven, beslissen wij hoe hiermee wordt omgegaan.

5. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?

 • Wij zorgen ervoor dat de afspraken in de overeenkomst zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
 • Producten of diensten leveren wij goed en volgens de wettelijke regels en geldende voorschriften.
 • Veroorzaken wij schade aan uw spullen? En zijn wij daarvoor aansprakelijk? Dan zullen wij de schade vergoeden. Dit doen wij tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis.
 • Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten).
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de werking/aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als er sprake is van overmacht.

6. Wat kunt u doen als u een klacht hebt?
Af en toe gaat er iets mis met een bestelling of maken wij gewoon een fout. Dat is vervelend, vooral voor u. Heeft u daarover een klacht? Laat het ons dan snel weten. We zullen ons uiterste best doen om het weer goed te maken.
Komt u er met onze medewerker niet uit? Dan kunt u de klacht indienen bij onze directie. Bent u daarna niet tevreden over onze oplossing? Leg de klacht dan voor aan de Geschillencommissie. Mail ons op info@tsp-beveiliging.nl. Is uw klacht nog niet in behandeling? Dan kunt u ook gebruik maken van de Europese klachtenprocedure. Zie hiervoor: ec.europa.eu/odr

7. Hoe gaan we om met persoonlijke gegevensAls u een overeenkomst met ons aangaat of een offerte opvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke regels, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens. Als u geen prijst stelt op informatie over onze producten en diensten, kunt u dit aan ons laten weten via www.tsp-beveiliging.nl of telefonisch +31 (0)6 20 43 81 64.

B: Regels voor Betaling

1. Welke regels zijn er voor de betaling?

 • U betaalt via de website tenzij wij met u daarover andere afspraken maken.
 • Als het toestel niet goed functioneert of niet goed wordt gebruikt (bijvoorbeeld doordat de energietoevoer is onderbroken), is dit geen reden tot vermindering van het bedrag. Tenzij wij beslissen dat dit wel zo is.

2. Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

 • Betaalt u niet binnen 14 dagen na de factuurdatum? Dan mogen wij u administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen.
 • Als u niet op tijd betaalt of als wij verwachten dat u niet betaalt, mogen wij de afgesproken werkzaamheden stoppen.
 • Voor het incasseren volgen wij de wettelijke regels zoals de wet op de incassokosten (WIK). Als u niet op tijd betaalt sturen wij u een betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 dagen betalen. Voor elke termijnfactuur die u na de eerste herinnering niet op tijd betaalt berekenen wij de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van € 40,-. Als u dan nog niet betaalt zullen wij gerechtelijke incassomaatregelen nemen. De kosten hiervan zijn voor u.

3. Bijzonderheden

 • Het abonnement gaat in op de dag zoals afgesproken in de orderbevestiging.
 • U betaalt per maand of kwartaal per automatische incasso vooraf aan Total Security Products.
 • Als het abonnement halverwege de maand wordt beëindigd, betaalt u nog wel voor de hele maand.
 • Wij mogen de afgesproken tarieven jaarlijks aanpassen.
C. Productregels

1. Wat bedoelen wij met..?

 • Alarmsysteem: Een gecertificeerd draadloos systeem voor een inbraak- en/of brandalarm met bijbehorende accessoires.
 • Bewegingsmelder met camera: Een optionele uitbreiding op het alarmsysteem. Deze kan camerabeelden doorgeven aan de alarmcentrale. Een IP(internet)-aansluiting is hiervoor noodzakelijk.
 • Camerabeveiliging: Een bedraad of draadloos observeringssysteem (ook wel CCTV systeem genoemd) voor gebruik op uw terrein.
 • Diensten: Het installeren van het alarmsysteem, het controleren van de juiste werking van het alarmsysteem met de sensoren (de check), service & onderhoud en/of aansluiting op de meldkamer (PAC) voor het alarmsysteem.
 • PAC-abonnement: Een abonnement van Total Security Products voor de aansluiting van het alarmsysteem op een Particuliere Alarmcentrale.
 • PAC: Particuliere Alarmcentrale. Dit is een meldkamer die beschikt over een vergunning volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
 • S&O-abonnement: Een abonnement van Total Security Products voor service en onderhoud van het alarmsysteem.
 • Virtuele meldkamer: Het systeem dat alarmmeldingen verwerkt via het GSM-netwerk. En vervolgens de meldingen doorgeeft aan een beveiligde online omgeving van Total Security Products.

2. Waar heeft u recht op?
Het alarmsysteem en/of camerabeveiliging en de installatie:

 • U koopt van ons een alarmsysteem en/of camerabeveiliging, zoals is afgesproken en beschreven in de opdrachtbevestiging.
 • Als het in de opdrachtbevestiging is beschreven, zorgen wij voor de installatie van het alarmsysteem en/of camerabeveiliging. De afgesproken werkzaamheden zijn klaar als wij dit aan u hebben doorgegeven en u dit heeft aanvaardt.

Het abonnement:
• Als u een abonnement heeft afgesloten staat dat in de opdrachtbevestiging. Op de orderbevestiging staat ook welk abonnement u heeft afgesloten.

a. S&O-abonnement: Zie ‘Wat valt onder een S&O-abonnement?’
b. PAC-abonnement: Zie ‘Wat valt onder een PAC-abonnement?’
c. Virtuele meldkamer-abonnement: Zie ‘Wat valt onder een Virtuele meldkamer-abonnement?’

3. Waar moet u aan voldoen zodat wij het product of dienst kunnen leveren?

a. Extra regels voor een S&O-abonnement:
• Is het beveiligingssysteem niet door Total Security Products geleverd of geïnstalleerd? Dan moeten wij dit eerst goedkeuren voordat het S&O-abonnement ingaat.
b. Extra regels voor een PAC-abonnement:
• Het alarmsysteem moet zijn opgeleverd door een BORG erkend beveiligingsbedrijf. En moet u binnen 1 jaar na oplevering een S&O abonnement voor dit systeem hebben.
• Is het beveiligingssysteem niet door Total Security Products geleverd of geïnstalleerd? Dan moeten wij dit systeem eerst goedkeuren voordat wij dit op de meldkamer aansluiten.
c. Extra regels voor een Virtuele meldkamer-abonnement:
• U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangsgegevens van de Virtuele meldkamer (zoals gebruikersnaam en wachtwoord) die u hebt gekozen voor uw gebruik. Houd de toegangsgegevens vertrouwelijk. En gebruik deze alleen volgens de regels van de gebruiksaanwijzing en instructies die zijn gegeven door personeel van de helpdesk van Total Security Products.
• Vermoedt u dat uw toegangsgegevens niet langer vertrouwelijk zijn? Bel dan onmiddellijk met de helpdesk van Total Security Products om dit te laten weten. Volg daarna de instructies van Total Security Products op.
• Vermoeden wij dat de beveiliging van de website is doorbroken of zal worden doorbroken? Dan mogen wij u nieuwe toegangsgegevens geven of uw toegang tot de website tijdelijk staken. Als wij dat doen, laten wij dit via e-mail weten.
d. Extra regels voor de GSM kaart:
• Op het beveiligingspaneel moet een GSM-kaart (GSM-netwerk) zitten. Hiermee worden alle alarmmeldingen verwerkt.
• Deze GSM-kaart moet een garantiezegel hebben. Als de garantiezegel beschadigd of weg is, vervalt de garantie.
• Voor een goede werking van het alarmsysteem moet het bereik van de GSM-kaart voldoende zijn.
e. Extra regels voor de bewegingsmelder met camera:
• Om de Bewegingsmelder met camera te kunnen gebruiken:
a. Is het nodig dat de internetdienst die verbonden is met de huiscentrale van het alarmsysteem goed werkt;
b. Mag uw router of firewall niet de communicatie tussen de huiscentrale en de App blokkeren;
c. Gebruikt u de Total Security Products Veilig app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en beschikbaar in de app store en Google Play Store.
f. Extra regels voor Camerabeveiliging:
• Om het Camerabeveiliging systeem te kunnen gebruiken;
a. Is het nodig dat het systeem is verbonden is met uw internet;
b. Mag uw router of firewall niet de communicatie tussen het systeem en de App blokkeren;
c. Gebruikt u de specifieke Camera-beveiligings app. Deze is beschikbaar voor Android en iOS en beschikbaar in de app store en Google Play Store.
d. Moet u voldoen aan de wettelijke regels voor het gebruik van camera’s.

4. Onderhoud en controle?

 • In de opdrachtbevestiging staat of wij ook voor onderhoud en controle zorgen. Zo ja, dan zullen wij hiervoor periodiek een afspraak met u maken. Als u afspraken niet nakomt, mogen wij de door ons gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Als wij defecten moeten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de garantie vallen, brengen wij de kosten daarvoor ook in rekening.
 • We plannen een afspraak voor onderhoud of controle in overleg met u. De werkzaamheden worden binnen normale kantoortijden uitgevoerd. U moet een toeslag betalen als de werkzaamheden op uw verzoek buiten de normale kantoortijden worden gedaan.

5. Waaruit bestaan de goederen en/of diensten?

Ia. Wat valt onder de garantie van het geleverde alarmsysteem?

 • Als het geleverde product zichtbare gebreken heeft, ontvangt u van ons een vervangend product. U moet de gebreken wel binnen acht dagen na ontvangst aan ons doorgeven.
 • Heeft u een abonnement? Dan geldt de garantie op het alarmsysteem zo lang u het abonnement heeft.
 • Heeft u het alarmsysteem gekocht zonder abonnement? Dan heeft u twee jaar garantie op het alarmsysteem vanaf het moment van installatie. Tijdens de fabrieksgarantie worden defecten verholpen zonder dat u daarvoor hoeft te betalen.
 • Onder de garantie vallen alleen fabrieksfouten. Storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen of door lege batterijen vallen dus niet onder de garantie.
 • De kapotte onderdelen die zijn vervangen, worden eigendom van Total Security Products.
 • Is het alarmsysteem niet door Total Security Products, maar door een ander gerepareerd of gecontroleerd? Of zijn defecten niet onmiddellijk na ontdekking gemeld? Dan vervalt de garantie. De garantie vervalt ook als u of anderen de instellingen van het alarmsysteem veranderen.
 • Wij bepalen of een kapot onderdeel wordt hersteld of dat het onderdeel wordt vervangen.

Ib. Wat valt niet onder de garantie?

• In de volgende gevallen betaalt u de extra kosten voor onderhoud en controle:
a. Als u en/of de gebruiker zich niet aan de afgesproken regels/bedieningsvoorschriften heeft gehouden.
b. Als de storing het gevolg is van:
– Kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade;
– Toegebrachte schade of aangebrachte wijziging aan het alarmsysteem door u of een ander;
– Doorgeslagen elektriciteitszekeringen in de huisinstallatie, tenzij deze zijn veroorzaakt door het alarmsysteem.

IIa. Wat valt onder een S&O-abonnement?

• Het S&O-abonnement bestaat uit:
a. Elke twee jaar een onderhoudsbeurt van het alarmsysteem (controle van de batterijen, controle of systemen/componenten goed zenden/ontvangen, testen van het alarm).
b. Toegang tot de meldkamer voor het melden van storingen.
c. Het verhelpen van storingen.
Dit is inclusief voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten.

IIb. Wat valt niet onder een S&O-abonnement?

• In de volgende gevallen brengen wij u kosten in rekening:
a. Als u en/of gebruiker zich niet aan de afgesproken regels heeft gehouden.
b. Als de storing het gevolg is van:
– Toevallige of moedwillige beschadigingen, onjuist gebruik, brand-, storm-, waterschade en/of blikseminslag;
– Werkzaamheden gedaan door anderen dan Total Security Products. En storingen als gevolg van het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening;
c. Onderdelen die niet (meer) onder de garantie vallen.
• Batterijen die al leeg zijn voor de onderhoudsbeurt plaats vindt, moet uzelf vervangen.

III. Wat valt onder een PAC-abonnement?

 • Het PAC-abonnement bestaat uit: Meldkamerdiensten volgens de geldende wet- en regelgeving.
 • Verandert de wet- en regelgeving voor de meldkamerdiensten? Dan veranderen ook de diensten van het PAC-abonnement.

IV. Wat valt onder het Virtuele meldkamer-abonnement?

 • Het Virtuele meldkamer-abonnement bestaat uit een virtuele meldkamer waarmee u ter plaatse of op afstand via e-mail, telefoon of per sms alarmberichten kunt ontvangen. Aanvullend kunt u met een Bewegingsmelder met camera uw woning bekijken. De foto’s die daarmee gemaakt worden, kunt u bekijken via een app.
 • De alarmmeldingen van het alarmsysteem aangesloten op de Virtuele meldkamer worden verwerkt via een GSM-netwerk en een beveiligde omgeving van Total Security Products. In deze beveiligde omgeving worden alle alarmmeldingen verwerkt.
 • U kunt de alarmmeldingen terugvinden op uw persoonlijke beveiligde omgeving. Ook worden de status van het alarmsysteem en de alarmmeldingen opgeslagen. Aansluiting op de Virtuele meldkamer gaat via het GSM-netwerk.

6. Wat te doen bij een storing?

 • Storingen kunt u dag en nacht melden. Bel daarvoor: +31 (0)6 20 43 81 64.
 • Ook voor het melden van calamiteiten kunt u ons 24 uur per dag bellen op telefoonnummer: +31 (0)6  20 43 81 64.
 • Als wij langskomen voor reparaties of wijzigingen, moet de plek waar het Toestel staat vrij zijn van opslag. Wij moeten overal goed bij kunnen. Is dit niet het geval, dan brengen wij de extra tijd die daardoor nodig is in rekening.

7. Hoe kunt u de overeenkomst stoppen?
a. Ongedaan maken van een bestelling:

 • Koopt u producten bij ons die wij niet bij u installeren? Dan mag u die binnen 14 dagen retourneren en krijgt u uw geld terug. Dit is niet mogelijk als de producten speciaal voor u op maat zijn gemaakt.

b. Stoppen van het S&O- OF PAC abonnement:

 • De abonnementen hebben een minimale looptijd zoals genoemd in de opdrachtbevestiging. Wilt u toch de overeenkomst binnen de looptijd opzeggen? Dan betaalt u de prijs voor de nog niet betaalde termijnen tot het einde van de looptijd plus € 75,- administratiekosten.
 • Na afloop van de minimale looptijd kunt de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk of via e-mail opzeggen. U heeft hiervoor een opzegtermijn van een maand.
 • Gaat u verhuizen of verkoopt u de beveiligde plek? Laat dit dan tenminste één maand van tevoren aan ons weten. Doet u dit niet? Dan bent u aansprakelijk voor de schade die voor ons hieruit voortvloeit.

c. Stoppen van het Virtuele meldkamer-abonnement:

 • Het abonnement op de Virtuele meldkamer geldt voor minimaal één jaar en is daarna maandelijks opzegbaar. Wilt u toch de overeenkomst binnen het eerste jaar opzeggen? Dan betaalt u de prijs voor de nog niet betaalde huurtermijnen van het eerste jaar plus € 75,- administratiekosten.

8. Wat gebeurt er als u de overeenkomst stopt?

 • De apparatuur is van u.
 • De afgesproken serviceverlening stopt als het abonnement eindigt.
 • Zegt u het abonnement op de Virtuele meldkamer op? Dan stoppen de dienstverlening en de bedieningsmogelijkheden via de Virtuele meldkamer. Het alarmsysteem kan dan alleen lokaal een alarm geven. Er zal geen melding meer worden doorgegeven aan de meldkamer.

9. Wanneer kunnen wij de overeenkomst stoppen?

 • Wij mogen de overeenkomst tussentijds beëindigen als u zich niet aan de regels houdt. We laten u dit dan schriftelijk weten. U heeft dan nog vijf werkdagen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Doet u dit niet, dan is de beëindiging definitief vanaf de datum die in de brief staat die wij u toesturen.
 • Ook mogen wij de overeenkomst tussentijds beëindigen als u in staat van faillissement of surséance van betaling bent of als er beslag op uw eigendommen wordt gelegd. De datum van de beëindiging ontvangt u dan schriftelijk van ons.
 • Hoewel we het niet graag doen, zijn er redenen waarom wij de overeenkomst direct en zonder opzegtermijn mogen stoppen. Dit mogen wij doen als u gedrag vertoont dat in strijd is met de algemeen geldende gedragsregels en de regels die in deze voorwaarden staan. Zoals: agressief gedrag, niet meewerken aan controles en gevaarlijke situaties.

10. Wat gebeurt er als wij de overeenkomst stoppen?

 • Als het service-abonnement stopt, stopt ook de afgesproken serviceverlening.

11. Bijzonderheden
a. Wanneer wordt de apparatuur uw eigendom?

 • Bij huurkoop is de apparatuur van het alarmsysteem na afloop van de huurkooptermijn van u.
 • Koopt u de apparatuur? En heeft u de nota betaald? Dan is de apparatuur van het alarmsysteem van u.

b. Wanneer is het risico van verlies/beschadiging voor u?

 • Zodra u de apparatuur ontvangt, is het risico van verlies of beschadiging voor u.
 • Laat u de apparatuur door ons installeren? Dan is het risico van verlies/beschadiging voor u zodra wij het systeem hebben opgeleverd.

c. Aanvullende voorwaarden

 • In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook de Algemene Voorwaarden voor Onderhouds- en Service-abonnementen voor Woninginstallaties. (zie www.uneto-vni.nl of bel 06 20 43 81 64). Bij tegenstrijdigheden gelden eerst onze voorwaarden en daarna de UNETO-VNI voorwaarden.
 • Deze voorwaarden gelden vanaf januari 2019.
Delen